Lịch khai giảng tại Netspace Biên Hoà

Netspace 19/11/2022 11:18 AM

Lịch khai giảng tại Netspace Biên Hoà

Lịch khai giảng của Netspace Dạy nghề Netspace chi nhánh Biên Hoà gồm các khóa học nấu ăn, học pha chế, học làm bánh, học bí quyết và học mở quán…

TÊN KHÓA HỌCGIỜ HỌC
Các khóa BẾP CHUYÊN NGHIỆP
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Sáng - Chiều - Tối 

Thứ 2,4,6 - 02/12/2022 - 19/12/2022

08:00- 11:00

Thứ 2,4,6 - 05/12/2022 - 21/12/2022

14:00- 17:00

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

18:00- 21:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Sáng - Chiều - Tối

Thứ 2,4,602/12/2022 - 19/12/2022

08:00- 11:00

Thứ 2,4,6 - 05/12/2022 - 21/12/2022

14:00- 17:00

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

18:00- 21:00

Bếp Chuyên Nghiệp Quốc Tế  – Ca Sáng - Chiều - Tối 

Thứ 3,5,7 - 03/12/2022 - 15/12/2022

08:00 - 11:00

Thứ 3,5,7 - 08/12/2022  - 22/12/2022

14:00- 17:00

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022 - 31/12/2022

18:00 - 21:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Sáng - Chiều - Tối 

Thứ 3,5,7 -  03/12/2022 - 15/12/2022

08:00 - 11:00

Thứ 3,5,7 - 08/12/2022  - 22/12/2022

14:00- 17:00

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022 - 31/12/2022

18:00 - 21:00

Bếp Việt căn bản – Ca Sáng - Chiều - Tối 

Thứ 2,4,6 - 02/12/2022 - 19/12/2022

08:00- 11:00

Thứ 2,4,6 - 05/12/2022 - 21/12/2022

 14:00- 17:00

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

 18:00- 21:00

Bếp Việt căn bản – Ca Sáng - Chiều - Tối 

Thứ 3,5,7 - 03/12/2022 - 15/12/2022

08:00 - 11:00

Thứ 3,5,7 - 08/12/2022  - 22/12/2022

 14:00- 17:00

Thứ 3,5,7 -  13/12/2022 - 31/12/2022

18:00 - 21:00

Bếp Hoa căn bản – Ca Sáng - Tối 

Thứ 2,4,6 - 02/12/2022 - 19/12/2022

08:00- 11:00

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

18:00 - 21:00

Bếp Âu căn bản – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

08:00- 11:00

Bếp Chay căn bản – Ca Sáng - Tối 

 Thứ 3,5,7 - 03/12/2022 - 15/12/2022

 08:00 – 11:00

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022 - 31/12/2022

18:00- 21:00

Bếp chính bếp Chay – Ca Sáng - Tối 

Thứ 2/4/6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

 08:00 – 11:00

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022 - 31/12/2022

18:00- 21:00

Bếp Nhật căn bản – Ca Sáng - Chiều - Tối 

Thứ 2,4,6 -  02/12/2022 - 19/12/2022

08:00 - 11:00

Thứ 2,4,6 -  05/12/2022 - 21/12/2022

14:00 - 17:00

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

18:00 - 21:00

Bếp chính bếp Nhật – Ca Sáng - Chiều - Tối 

Thứ 3,5,7 - 03/12/2022 - 15/12/2022

08:00 - 11:00

Thứ 3,5,7 - 08/12/2022  - 22/12/2022

14:00 - 17:00

Thứ 3,5,7 -  13/12/2022 - 31/12/2022

18:00 - 21:00

CÁC KHÓA BẾP BÁNH CHUYÊN NGHIỆP
Bánh tổng hợp căn bản – Ca Sáng - Chiều - Tối 

 Thứ 2,4,602/12/2022 - 19/12/2022

 08:00 - 11:00

Thứ 2,4,6 - 05/12/2022 - 21/12/2022

14:00 - 17:00

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

18:00 - 21:00

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Sáng - Chiều - Tối 

Thứ 3,5,7 03/12/2022 - 15/12/2022

08:00 - 11:00

Thứ 3,5,7 - 08/12/2022 - 22/12/2022

14:00 - 17:00 

Thứ 3,5,7 13/12/2022 - 31/12/2022

18:00 - 21:00 

Bánh kem – Ca Sáng - Tối 

 Thứ 3,5,7 - 03/12/2022 - 15/12/2022

 08:00 - 11:00

Thứ 3,5,7 13/12/2022 - 31/12/2022

18:00 - 21:00 

Bánh kem - Ca Sáng - Tối

Thứ 2,4,6 - 02/12/2022 - 19/12/2022

 08:00 - 11:00

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

18:00 - 21:00


CÁC KHÓA PHA CHẾ CHUYÊN NGHIỆP

Pha chế tổng hợp – Ca Sáng - Chiều - Tối 

Thứ 2,4,602/12/2022 - 19/12/2022

08:00 - 11:00

Thứ 2,4,6 - 05/12/2022 - 21/12/2022

14:00 - 17:00

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

18:00 - 21:00

Pha chế tổng hợp – Ca Sáng - Chiều - Tối 

Thứ 3,5,7 -  03/12/2022 - 15/12/2022

08:00 - 11:00

Thứ 3,5,7 - 08/12/2022 - 22/12/2022

14:00 - 17:00

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022 - 31/12/2022

18:00 - 21:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Sáng - Tối 

Thứ 2,4,6 02/12/2022 - 19/12/2022

08:00 - 11:00

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

18:00 - 21:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 13/12/2022 - 31/12/2022


14:00 - 17:00

Pha chế rượu Batender – Ca Sáng - Tối 

Thứ 3,5,7 -  03/12/2022 - 15/12/2022

08:00 - 11:00

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022 - 31/12/2022

18:00 - 21:00

Pha chế rượu Batender – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 -  12/12/2022 - 30/12/2022


14:00 - 17:00

Kinh doanh và Quản lý Nhà Hàng

Ca chiều  - Ca tối

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022 - 30/12/2022

14:00 - 17:00
18:00 - 21:00

Các khóa đào tạo làm chủ
1. Chương trình Mở quán nhậuHàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )
2. Chương trình đào tạo Mở Quán ănHàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )
3. Chương trình đào tạo Mở Quán NướcHàng tuần (liên hệ để biết lịch học  0949.978.979 )
4. C/trình dạy nghề Heo quay, Vịt quay, Gà quayHàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )
Các khóa đào tạo đặc biệt
1. Chương trình đào tạo các món dêHàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )
2. Chương trình đào tạo các món gàHàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )
3. Chương trình đào tạo bếp TiệcHàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )
4. Đào tạo Rang, Tẩm chế biến cà phê Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )
5. Dạy nướng Teppanyaki – Nhật BảnHàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )
6. Cắt tỉaHàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )
Các khóa đào tạo món ăn truyền thống
1. Chương trình dạy xôi chèHàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )
2. Dạy món HuếHàng tuần (liên hệ để biết lịch học 0949.978.979 )

Bất cứ khi nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi hoặc cần tư vấn về học tập tại Netspace, xin vui lòng liên lạc với các chuyên viên tư vấn của chúng tôi:

  • Số 283 Đồng Khởi, Phường Tân Mai, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
  • Tel: (0251) 3813 999
  • Hotline: 0949 978 979
  • Email: tuyensinhbienhoa@netspace.edu.vn