Lịch khai giảng tại Netspace TP.HCM

Netspace 24/11/2022 10:02 AM

Lịch khai giảng tại Netspace TP.HCM

Lịch khai giảng của Dạy nghề Netspace trụ sở chính tại TP.HCM gồm các khóa học, học pha chế, học pha chế, học bí quyết và học mở quán…

TÊN KHÓA HỌC GIỜ HỌC
CÁC KHÓA BẾP CHUYÊN NGHIỆP
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

08:00 - 11:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

14:00 - 17:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế  – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

 18:00 - 21:00
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022
08:00 - 11:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

 14:00 - 17:00
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế  – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

 18:00 - 21:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

 08:00 - 11:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

14:00- 17:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

18:00- 21:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

08:00 - 11:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

14:00 - 17:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

18:00 - 21:00

Bếp Việt căn bản – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

 08:00 - 11:00

Bếp Việt căn bản – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

 14:00- 17:00

Bếp Việt căn bản – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

 18:00- 21:00

Bếp Việt căn bản – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

08:00 - 11:00

Bếp Việt căn bản – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

14:00 - 17:00

Bếp Việt căn bản – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

18:00 - 21:00

Bếp Hoa căn bản – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

08:00 - 11:00

Bếp Hoa căn bản – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

14:00 - 17:00

Bếp Âu căn bản – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

08:00 - 11:00

Bếp Chay căn bản – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

 08:00 - 11:00
Bếp Chay căn bản – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

18:00 - 21:00

Bếp chính bếp Chay – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

08:00 - 11:00

Bếp chính bếp Chay – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

18:00 - 21:00

Bếp Nhật căn bản – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

08:00 - 11:00

Bếp Nhật căn bản – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

14:00 - 17:00

Bếp Nhật căn bản – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

18:00 - 21:00

Bếp chính bếp Nhật – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

08:00 - 11:00

Bếp chính bếp Nhật – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

14:00 - 17:00

Bếp chính bếp Nhật – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

18:00 - 21:00

CÁC KHÓA BẾP BÁNH CHUYÊN NGHIỆP
Bánh tổng hợp căn bản – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

 08:00 - 11:00

Bánh tổng hợp căn bản – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

14:00 - 17:00

Bánh tổng hợp căn bản – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

18:00 - 21:00

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

08:00 - 11:00

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

14:00 - 17:00 

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

18:00 - 21:00 

Bánh kem – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 13/12/2022

 08:00 - 11:00

Bánh kem – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

18:00 - 21:00

CÁC KHÓA PHA CHẾ CHUYÊN NGHIỆP
Pha chế tổng hợp – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

08:00 - 11:00

Pha chế tổng hợp – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

14:00 - 17:00

Pha chế tổng hợp – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

18:00 - 21:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

08:00 - 11:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

14:00 - 17:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

18:00 - 21:00

Pha chế rượu Batender – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

08:00 - 11:00

Pha chế rượu Batender – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

14:00 - 17:00

Pha chế rượu Batender – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

18:00 - 21:00

Kinh doanh và Quản lý Nhà Hàng _ Ca Sáng Chiều

Thứ 2,4,6 - 12/12/2022

14:00 - 17:00

Các khóa đào tạo làm chủ
1. Chương trình Mở quán nhậuHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
2. Chương trình đào tạo Mở Quán ănHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
3. Chương trình đào tạo Mở Quán NướcHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
4. C/trình dạy nghề Heo quay, Vịt quay, Gà quayHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
Các khóa đào tạo đặc biệt
1. Chương trình đào tạo các món dêHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
2. Chương trình đào tạo các món gàHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
3. Chương trình đào tạo bếp TiệcHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
4. Đào tạo rang xay cà phê ,Tẩm cà phêHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
5. Dạy nướng Teppanyaki – Nhật BảnHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
6. Cắt tỉaHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
Các khóa đào tạo món ăn truyền thống
1. Chương trình dạy xôi chèHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
2. Dạy món HuếHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333

Bất cứ khi nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi hoặc cần tư vấn về học tập tại Netspace, xin vui lòng liên lạc với các chuyên viên tư vấn, xin trân trọng cảm ơn!