HÌNH THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ TẠI NETSPACE NHƯ SAU

1. Thanh toán tại phòng tư vấn của Netspace trên toàn quốc:

- Học viên có thể thanh toán bằng tiền mặt, bằng thiết bị đọc thẻ (POS) hoặc bằng thẻ thanh toán (Visa, Mastercard)

- Nhân viên tư vấn sẽ thực hiện thu học phí và in Biên nhận thanh toán có đóng dấu “Đã thu học phí” để Học viên kiểm tra thông tin và lưu giữ để đối chiếu khi cần thiết.

2. Thanh toán chuyển khoản: internet banking

 

Bạn quan tâm đến khóa học:
Địa điểm bạn muốn học: