18/05/2019

Barista K44

Barista K44 thi tốt nghiệp
18/05/2019

Bếp Nhật K34

Bếp Nhật K34 thi giữa kỳ
16/05/2019

Pha chế tổng hợp K168

Pha chế tổng hợp K168 thi tốt nghiệp
16/05/2019

Bánh tổng hợp căn bản K23

Bánh tổng hợp căn bản K23 thi tốt nghiệp
13/05/2019

Bếp Quốc tế K74 & Bếp Việt K96

Bếp Quốc tế K74 & Bếp Việt K96 thi tốt nghiệp Bếp Việt
11/05/2019

Bếp Việt K99 & Bếp Quốc tế K77

Bếp Việt K99 & Bếp Quốc tế K77 thi giữa kỳ Bếp Việt
08/05/2019

Học viên lớp Bếp, Pha chế trang bị kiến thức Kinh doanh và Quản lý Nhà hàng

Kinh doanh quán ăn – nhà hàng, tiệm café, quán nước hay mô hình chuỗi… là những xu hướng khởi nghiệp hấp dẫn thu hút nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ theo học nghề ẩm thực tại Netspace. Học xong nghề Bếp, Pha chế, có sẵn kỹ năng nghề trong tay, nhiều bạn ấp ủ dự định kinh doanh mở quán nhưng để khởi nghiệp thành công vẫn là câu hỏi khó ở hầu hết các bạn …
07/05/2019

Pha chế tổng hợp học làm kem

Pha chế tổng hợp giao lưu học làm kem
07/05/2019

Bánh tổng hợp nâng cao K25

Bánh tổng hợp nâng cao K25 thi tốt nghiệp
06/05/2019

Bếp Quốc tế K69

Bếp Quốc tế K69 thi Bếp Âu