CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ ( BẢO LƯU)

Dựa trên các khảo sát, đánh giá hiệu quả đào tạo và kết quả học tập của học viên tại NETSPACE, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, thống nhất về chính sách trên toàn hệ thống, cũng như bảo đảm quyền lợi của NETSPACE và HỌC VIÊN

1. Đối tượng áp dụng:

Chính sách học phí dành cho tất cả học viên đang tham gia các khóa học (theo hình thức khóa ngắn hạn, lớp yêu cầu…) tại NETSPACE

2. Nội dung:

❇️ Học phí đăng ký khoá học sẽ không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào. Để bảo lưu học phí, học viên cần đăng ký bảo lưu bằng văn bản và bảo lưu trong thời gian tối đa là 6 tháng.

❇️ NETSPACE không giải quyết các trường hợp học viên tự ý thôi học, không gửi đơn bảo lưu trong vòng 30 ngày kể từ ngày bỏ học.

❇️ Nếu Học viên tự ý vắng mặt quá số buổi quy định của mỗi cấp độ/tín chỉ phải đóng phí để đăng ký học bù ( không phép).

❇️ Học viên được hưởng chính sách mượn phòng thực hành miễn phí (kèm theo một số quy định) nhằm tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có để rèn luyện kỹ năng.

❇️ Đối với trường hợp học viên thực hiện nghĩa vụ của nhà nước theo quy định, học viên cần cung cấp giấy gọi nhập ngũ hoặc giấy xuất ngũ (bản photo) để được phép gia hạn thời gian bảo lưu theo thời gian ghi trên giấy nhập ngũ.

Hiện tại, NETSPACE sẽ áp dụng chính sách (Bảo lưu) cho từng đối tượng học viên khác nhau. Chính sách này có thể thay đổi theo từng thời điểm.

 

Bạn quan tâm đến khóa học:
Địa điểm bạn muốn học: