Lịch khai giảng dự kiến Netspace Hà Nội

Netspace 04/07/2024 07:10 PM

Lịch khai giảng tại Netspace Hà Nội

Lịch khai giảng dự kiến của Dạy nghề Netspace chi nhánh Hà Nội gồm các khóa học: học nấu ăn, học pha chế, học làm bánh, học bí quyết và học mở quán…

TÊN KHÓA HỌC GIỜ HỌC
CÁC KHÓA BẾP CHUYÊN NGHIỆP
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp chính bếp Việt
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Bếp chính bếp Việt
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Bếp chính bếp Việt
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Bếp chính bếp Việt
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp chính bếp Việt
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp chính bếp Việt
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp Việt căn bản
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Bếp Việt căn bản
Ca chiều (14:00 - 17:00)

Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Bếp Việt căn bản
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Bếp Việt căn bản
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp Việt căn bản
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp Việt căn bản
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp Hoa căn bản
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp Hoa căn bản
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Bếp Âu căn bản
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp Chay căn bản
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp Chay căn bản
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Chuyên gia Bếp Chay
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Chuyên gia Bếp Chay
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp nóng bếp Nhật
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp nóng bếp Nhật
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bếp nóng bếp Nhật
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Chuyên gia Bếp Nhật
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Chuyên gia Bếp Nhật
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Chuyên gia Bếp Nhật
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

CÁC KHÓA BẾP BÁNH CHUYÊN NGHIỆP
Bánh tổng hợp căn bản
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bánh tổng hợp căn bản
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bánh tổng hợp căn bản
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bánh tổng hợp nâng cao
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bánh tổng hợp nâng cao
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bánh tổng hợp nâng cao
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bánh kem
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 3,5,7 - 23/07/2024

Bánh kem
Ca tối (18:00 - 21:00)

Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

CÁC KHÓA PHA CHẾ CHUYÊN NGHIỆP
Pha chế tổng hợp
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Pha chế tổng hợp
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Pha chế tổng hợp
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Pha chế Cafe Barista
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Pha chế Cafe Barista
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Pha chế Cafe Barista
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Pha chế Bartender
Ca sáng (08:00 - 11:00)
Dự kiến khai giảng:

🕗Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Pha chế Bartender
Ca chiều (14:00 - 17:00)
Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Pha chế Bartender
Ca tối (18:00 - 21:00)
Dự kiến khai giảng:

🕕Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Kinh doanh và Quản lý Nhà Hàng
Ca Sáng, Chiều

Dự kiến khai giảng:

🕑Thứ 2,4,6 - 22/07/2024

Các khóa đào tạo làm chủ
1. Chương trình Mở quán nhậuHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
2. Chương trình đào tạo Mở Quán ănHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
3. Chương trình đào tạo Mở Quán NướcHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
4. C/trình dạy nghề Heo quay, Vịt quay, Gà quayHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
Các khóa đào tạo đặc biệt
1. Chương trình đào tạo các món dêHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
2. Chương trình đào tạo các món gàHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
3. Chương trình đào tạo bếp TiệcHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
4. Đào tạo rang xay cà phê, Tẩm cà phêHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
5. Dạy nướng Teppanyaki – Nhật BảnHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
6. Cắt tỉaHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
Các khóa đào tạo món ăn truyền thống
1. Chương trình dạy xôi chèHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333
2. Dạy món HuếHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
09 8333 8333

Bất cứ khi nào bạn muốn Liên hệ với chúng tôi hoặc cần tư vấn về học tập tại Netspace, xin vui lòng liên lạc với các chuyên viên tư vấn của chúng tôi:

Địa chỉ trường dạy nấu ăn Netspace tại Hà Nội