Lịch khai giảng tại Netspace Đà Nẵng

15/04/2021
Lịch khai giảng tại Netspace Đà Nẵng

Lịch khai giảng của Netspace dạy nghề ẩm thực NETSPACE chi nhánh Đà Nẵng gồm các khóa học, học pha chế, học pha chế, học bí quyết và học mở quán…

TÊN KHÓA HỌC
GIỜ HỌC
KHAI GIẢNG
THỜI LƯỢNG
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP
Netspace Đà Nẵng
18h00- 21h00   
Thứ 2,4,6                
15/04- 20/04/2021
8,5 tháng
2. Bếp chính bếp Việt Nhà hàng K125
18h00- 21h00
Thứ 2,4,6
15/04- 20/04/2021
5 tháng
3. Bếp chính bếp Việt Nhà hàng K126

13h45-16h45

Thứ 3,5,7

15/04- 20/04/2021

5 tháng
4. Bếp bánh tổng hợp K80
18h00- 21h00
Thứ 3,5,7
15/04- 20/04/2021
5 tháng
5. Chuyên viên pha chế tổng hợp K142
13h45- 16h45
Thứ 2,4,6
15/04- 20/04/2021
2,5 tháng
6. Chuyên viên pha chế tổng hợp K143
08h00- 11h00
Thứ 3,5,7
15/04- 20/04/2021
2,5 tháng
7. Chuyên viên pha chế Batender K48
13h45- 16h45
Thứ 3,5,7
15/04- 20/04/2021
2,5 tháng
8. Chương trình pha chế thức uống đặc biệt
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
12. Chương trình bếp gia đình
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LÀM CHỦ
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)

Bất cứ khi nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi hoặc cần tư vấn về học tập tại Netspace, xin vui lòng liên lạc với các chuyên viên tư vấn của chúng tôi:

Địa chỉ Dạy nghề Ẩm thực Netspace chi nhánh Đà Nẵng

13h45- 16h45

13h45- 16h45

  • (Có 3 bình chọn)