Bằng cấp tốt nghiệp tại Dạy Nghề Netspace

Giá trị bằng tốt nghiệp tại Dạy nghề Netspace

Bằng cấp tốt nghiệp tại Dạy nghề Netspace có giá trị tại Việt Nam và được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế. Nhiều Học viên tốt nghiệp đều dễ dàng có việc làm tại các Nhà hàng lớn tại Việt Nam và có đủ điều kiện ra nước ngoài làm việc.

Giá trị bằng cấp

Giá trị bằng cấp

Mẫu văn bằng

Giá trị bằng cấp

Chứng chỉ hoàn tất khóa học do Netspace cấp theo chuẩn Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Việt Nam có giá trị toàn quốc & Được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế.

Giá trị bằng cấp

Giá trị bằng cấp

Bảng điểm chương trình đào tạo Bếp Hoa

Giá trị bằng cấp

Buổi lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các học viên Netspace

  • (Có 15 bình chọn)
Kênh youtube Kỹ Năng Vào Bếp
Kênh youtube Dạy nghề Ẩm thực Netspace - Dạy Học Nấu Ăn - Thầy Y
Kênh youtube Thư Viện Thầy Y
Kênh youtube Ẩm Thực Thầy Y
Kênh youtube Kỹ năng cắt tỉa