Giá trị bằng cấp

24/06/2019

Giá trị bằng tốt nghiệp tại trường dạy nghề Ẩm thực Netspace

Bằng cấp tốt nghiệp tại trường dạy nghề Ẩm thực Netspace có giá trị tại Việt Nam và được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế. Nhiều Học viên tốt nghiệp đều dễ dàng có việc làm tại các Nhà hàng lớn tại Việt Nam và có đủ điều kiện ra nước ngoài làm việc.

Giá trị bằng cấp

Giá trị bằng cấp
Buổi lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các học viên Netspace

Giá trị bằng cấp

Giá trị bằng cấp

Mẫu văn bằng

Giá trị bằng cấp
Chứng chỉ tốt nghiệp mẫu tiếng Anh chương trình đào tạo Bếp Quốc tế, được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế.

Giá trị bằng cấp

Giá trị bằng cấp
Chứng chỉ hoàn tất khóa học do trường Netspace cấp theo chuẩn Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Việt Nam có giá trị toàn quốc

  • (Có 11 bình chọn)