Cơ hội kinh doanh nghề Bánh Mì Việt Nam - Thầy Y

Mô hình kinh doanh bánh mì rất đa dạng từ xe bánh mì đơn giản đến tiệm bánh mì lớn với nhiều loại nhân khác nhau. Rất nhiều mô hình bánh mì nhỏ, kiot, hay tiệm bánh mì lớn thành công như Bánh mì Như Lan, Bánh mì Huỳnh Hoa, Lee Sandwich (Mỹ)

Pha chế tổng hợp

Dạy học pha chế tổng hợp là một khóa học đặc biệt với 14 dòng thức uống ngon và hơn 50 loại thức uống hiện đại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học kinh doanh, mở quán cafe, quán trà sữa...

Học pha chế ở Lai Châu

Dạy học pha chế chuyên nghiệp tại Dạy nghề Netspace. pha chế tổng hợp, pha chế Barista, pha chế Bartender, pha chế cafe, chuyên gia pha chế và khóa học mở quán Trà - pha chế trà sữa.

Học pha chế ở Hậu Giang

Dạy học pha chế chuyên nghiệp tại Dạy nghề Netspace. pha chế tổng hợp, pha chế Barista, pha chế Bartender, pha chế cafe, chuyên gia pha chế và khóa học mở quán Trà - pha chế trà sữa.

Học pha chế các loại đồ uống

Học pha chế đồ uống tổng hợp là một khóa học đặc biệt với 14 dòng thức uống ngon và hơn 50 loại thức uống hiện đại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học kinh doanh, mở quán cafe, quán trà sữa...

Dạy pha chế đồ uống tổng hợp

Dạy pha chế đồ uống tổng hợp là một khóa học đặc biệt với 14 dòng thức uống ngon và hơn 50 loại thức uống hiện đại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học kinh doanh, mở quán cafe, quán trà sữa...

Khóa học pha chế đồ uống tổng hợp

Khóa học pha chế đồ uống tổng hợp là một khóa học đặc biệt với 14 dòng thức uống ngon và hơn 50 loại thức uống hiện đại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học kinh doanh, mở quán cafe, quán trà sữa...

Học pha chế tổng hợp

Học pha chế tổng hợp là một khóa học đặc biệt với 14 dòng thức uống ngon và hơn 50 loại thức uống hiện đại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học kinh doanh, mở quán cafe, quán trà sữa...

Dạy học pha chế tổng hợp

Dạy học pha chế tổng hợp là một khóa học đặc biệt với 14 dòng thức uống ngon và hơn 50 loại thức uống hiện đại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học kinh doanh, mở quán cafe, quán trà sữa...

Học pha chế đồ uống tổng hợp

Học pha chế đồ uống tổng hợp là một khóa học đặc biệt với 14 dòng thức uống ngon và hơn 50 loại thức uống hiện đại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học kinh doanh, mở quán cafe, quán trà sữa...