Bếp chay căn bản

Học nấu ăn bếp Chay căn bản được thiết kế đặc biệt dành cho các học viên yêu thích món chay hoặc ăn chay, ăn kiêng. Hay có mong muốn mở quán kinh doanh sau khóa học.

Dạy nấu ăn Bếp Chay căn bản

Dạy nấu ăn bếp Chay căn bản được thiết kế đặc biệt dành cho các học viên yêu thích món chay hoặc ăn chay, ăn kiêng. Hay có mong muốn mở quán kinh doanh sau khóa học.

Học nấu ăn Bếp chay căn bản

Học nấu ăn bếp Chay căn bản được thiết kế đặc biệt dành cho các học viên yêu thích món chay hoặc ăn chay, ăn kiêng. Hay có mong muốn mở quán kinh doanh sau khóa học.

Dạy học nấu ăn bếp Chay căn bản

Dạy học nấu ăn - Học nấu món Chay - Học bếp Chay căn bản được thiết kế đặc biệt dành cho các học viên yêu thích món chay hoặc ăn chay, ăn kiêng. Hay có mong muốn mở quán kinh doanh sau khóa học.

Dạy Pha chế cà phê BARISTA tại biên hòa

Chương trình đào tạo dạy pha chế cà phê chuyên nghiệp Barista, học viên sẽ học phân biệt cafe, kỹ thuật và bí quyết rang xay cafe, pha cafe máy Espresso cùng kỹ thuật Latte Art để ra một cách cafe hình chiếc lá, hoa tulip, Art 2D...

Dạy Pha chế cà phê BARISTA tại nha trang

Chương trình đào tạo dạy pha chế cà phê chuyên nghiệp Barista, học viên sẽ học phân biệt cafe, kỹ thuật và bí quyết rang xay cafe, pha cafe máy Espresso cùng kỹ thuật Latte Art để ra một cách cafe hình chiếc lá, hoa tulip, Art 2D...

Dạy Pha chế cà phê BARISTA tại đà lạt

Chương trình đào tạo dạy pha chế cà phê chuyên nghiệp Barista, học viên sẽ học phân biệt cafe, kỹ thuật và bí quyết rang xay cafe, pha cafe máy Espresso cùng kỹ thuật Latte Art để ra một cách cafe hình chiếc lá, hoa tulip, Art 2D...

Dạy Pha chế cà phê BARISTA tại đà nẵng

Chương trình đào tạo dạy pha chế cà phê chuyên nghiệp Barista, học viên sẽ học phân biệt cafe, kỹ thuật và bí quyết rang xay cafe, pha cafe máy Espresso cùng kỹ thuật Latte Art để ra một cách cafe hình chiếc lá, hoa tulip, Art 2D...

Dạy Pha chế cà phê BARISTA tại hà nội

Chương trình đào tạo dạy pha chế cà phê chuyên nghiệp Barista, học viên sẽ học phân biệt cafe, kỹ thuật và bí quyết rang xay cafe, pha cafe máy Espresso cùng kỹ thuật Latte Art để ra một cách cafe hình chiếc lá, hoa tulip, Art 2D...

Dạy Pha chế cà phê BARISTA tại tphcm

Chương trình đào tạo dạy pha chế cà phê chuyên nghiệp Barista, học viên sẽ học phân biệt cafe, kỹ thuật và bí quyết rang xay cafe, pha cafe máy Espresso cùng kỹ thuật Latte Art để ra một cách cafe hình chiếc lá, hoa tulip, Art 2D...