Học nghề Online - Phở Bò Sài Gòn kinh doanh tại Mỹ

Netspace 06/06/2022

Anh Triệu và gia đình đang sinh sống và kinh doanh nghề Phở hơn 30 năm tại Bang Cali-Mỹ –Anh đã tìm đến Thầy Y để thọ giáo bí quyết sản xuất và chế biến món Phở Bò Sài Gòn theo phương pháp học từ xa-online. Phương pháp nấu và kinh doanh Phở bò truyền thống từ gia đình đem lại hiệu quả kinh doanh tốt. Tuy nhiên, phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để nấu và quản lý Mô hình kinh doanh phở tại Mỹ. Phương pháp sản xuất và nấu phở bò của Thầy Y hoàn toàn khác, theo hướng công nghiệp, tạo đẳng cấp cao trong nghề phở. Thầy Y đã truyền dạy rất kỹ lưỡng Anh Triệu có thể nắm bắt tất cả các công đoạn trong quy trình nấu phở theo phương pháp hiện đại.