01/05/2019

Lịch khai giảng tại Netspace Biên Hoà

Lịch khai giảng của trường dạy nghề ẩm thực NETSPACE chi nhánh Biên Hoà gồm các khóa học nấu ăn, học pha chế, học làm bánh, học bí quyết và học mở quán.
22/12/2017

Lịch khai giảng tại Netspace Nha Trang

Lịch khai giảng của trường dạy nghề ẩm thực NETSPACE chi nhánh Nha Trang gồm các khóa học, học pha chế, học pha chế, học bí quyết và học mở quán...
17/01/2017

Lịch khai giảng tại Netspace TP.HCM

Lịch khai giảng của trường dạy nghề ẩm thực NETSPACE trụ sở chính tại TP.HCM gồm các khóa học, học pha chế, học pha chế, học bí quyết và học mở quán…
17/01/2017

Lịch khai giảng tại Netspace Đà Nẵng

Lịch khai giảng của trường dạy nghề ẩm thực NETSPACE chi nhánh Đà Nẵng gồm các khóa học, học pha chế, học pha chế, học bí quyết và học mở quán...
17/01/2017

Lịch khai giảng tại Netspace Hà Nội

Lịch khai giảng của trường dạy nghề ẩm thực NETSPACE chi nhánh Hà Nội gồm các khóa học nấu ăn, học pha chế, học làm bánh, học bí quyết và học mở quán…
17/01/2017

Lịch khai giảng tại Netspace Đà Lạt

Lịch khai giảng của trường dạy nghề ẩm thực NETSPACE chi nhánh Đà Lạt gồm các khóa học: học đầu bếp, pha chế, làm bánh, học bí quyết và học mở quán…