Giáo trình học của trường như thế nào?

28/10/2016
Giáo trình các lớp bếp, pha chế của Trường Netspace chủ yếu là các công thức, bí quyết được tổng hợp lại và phát cho từng buổi học. Phương pháp chế biến do các Học viên tự ghi trong buổi học.
  • Đánh giá:
  • (Có 39 bình chọn)