Thầy Uông Tòng Cáng

Thầy Uông Tòng Cáng - Bếp phó NH Tiên Đồng và hiện là giảng viên Bếp Hoa tại Trường Dạy nghề Ẩm thực NetSpace

Thầy Uông Tòng Cáng