Thầy Uông Tòng Cáng

29/07/2017

Thầy Uông Tòng Cáng - Bếp phó NH Tiên Đồng và hiện là giảng viên Bếp Hoa tại Trường Dạy nghề Ẩm thực NetSpace

Thầy Uông Tòng Cáng

  • Đánh giá:
  • (Có 39 bình chọn)