Thầy Uông Tòng Cáng

25/10/2018

Thầy Uông Tòng Cáng - Bếp phó NH Tiên Đồng và hiện là giảng viên Bếp Hoa tại Trường Dạy nghề Ẩm thực NetSpace

thay-uong-tong-cang

  • (Có 39 bình chọn)