Bằng cấp tốt nghiệp tại trường dạy học nấu ăn Netspace có giá trị tại Việt Nam và được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế do Trường Dạy Nghề Ẩm Thực Netspace cấp và chứng nhận bởi đối tác, thành viên Netspace. Nhiều Học viên tốt nghiệp đều dễ dàng có việc làm tại các Nhà hàng lớn tại Việt Nam và có đủ điều kiện ra nước ngoài làm việc.

Giá trị bằng cấp

Giá trị bằng cấp
Buổi lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các học viên Netspace

Giá trị bằng cấp

Giá trị bằng cấp

Mẫu văn bằng


Chứng chỉ tốt nghiệp mẫu tiếng Anh chương trình đào tạo Bếp Quốc tế, được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế.

Giá trị bằng cấp
Chứng chỉ hoàn tất khóa học do trường Netspace cấp theo chuẩn Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Việt Nam có giá trị toàn quốc

Giá trị bằng cấp
Chứng chỉ Sơ Cấp Nghề 
theo chuẩn Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Việt Nam có giá trị toàn quốc