Video Nghề sản xuất kinh doanh Chả lụa - Chả chiên - Giò sống - Bí quyết Thầy Y

05/01/2021

Nghề sản xuất - kinh doanh chả lụa - chả chiên - giò sống là nghề truyền thống lâu đời của Người Việt, nghề mang tính gia truyền với cách làm giò chả thủ công, cha truyền - con nối, bí quyết nghề không thể phổ biến ra bên ngoài