Video kinh doanh mô hình Cơm Niêu tại Bảo Lộc - Bí quyết Thầy Y

21/01/2021

Cơm niêu là món ăn truyền thống của Việt Nam, đã được lưu giữ hàng nghìn năm và được đưa lên tầm cao về ẩm thực với các Quán cơm niêu, Nhà hàng hàng cơm niêu với giá bán và phân khúc cao.


Video cùng chuyên mục