Video Học bí quyết pha chế Rau Má Mix - Netspace

29/06/2021

Anh Tài- trước kia đã học bí quyết món bún thịt nướng do thầy Y dạy và đã kinh doanh thành công.Sau khi mở chuỗi món bún thịt nướng, nhận thấy tiềm năng của các món nước, Anh đã đăng kí tham gia học bí quyết pha chế nước rau má các kiểu trộn-Mix để đa dạng kinh doanh.