Văn bằng Bếp Quốc tế có giá trị ra sao?

28/10/2016


Hoàn tất khóa học, bạn sẽ được cấp 2 chứng chỉ tốt nghiệp:

  • Chứng chỉ hoàn tất khóa học nghề "Bếp Quốc tế" do Trường Dạy Nghề Ẩm Thực Netspace cấp có giá trị toàn quốc do Sở Lao Động Thương Binh Xã hội TP.HCM cấp (Tiếng Việt)

  • Chứng chỉ  "Course of Professional International Culinary Arts" (tiếng Anh) do Trường Dạy Nghề Ẩm Thực Netspace cấp và chứng nhận bởi đối tác, thành viên Netspace, chứng chỉ này được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế  .


Xem mẫu văn bằng tốt nghiệp tại link  http://netspace.edu.vn/gia-tri-bang-cap/

  • Đánh giá:
  • (Có 39 bình chọn)