dạy nghề nấu ăn Netspace bằng cấp

Giá trị bằng tốt nghiệp tại Dạy nghề Ẩm thực Netspace

Bằng cấp tốt nghiệp tại Dạy nghề Ẩm thực Netspace có giá trị tại Việt Nam và được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế. Nhiều Học viên tốt nghiệp đều dễ dàng có việc làm tại các Nhà hàng lớn tại Việt Nam và có đủ điều kiện ra nước ngoài làm việc.

Giá trị bằng cấp

Giá trị bằng cấp

Mẫu văn bằng

Chứng chỉ hoàn tất khóa học do Netspace cấp theo chuẩn Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Việt Nam có giá trị toàn quốc

Chứng chỉ tốt nghiệp mẫu tiếng Anh chương trình đào tạo Bếp Việt, được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế.

Bảng điểm chương trình đào tạo Bếp Việt

Buổi lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các học viên Netspace

  • (Có 12 bình chọn)
Kênh youtube Kỹ Năng Vào Bếp
Kênh youtube Dạy nghề Ẩm thực Netspace - Dạy Học Nấu Ăn - Thầy Y
Kênh youtube Thư Viện Thầy Y
Kênh youtube Ẩm Thực Thầy Y