06/05/2019

Bếp chính Bếp Nhật K33

Bếp chính Bếp Nhật K33 thi tốt nghiệp
01/05/2019

Lịch khai giảng tại Netspace Biên Hoà

Lịch khai giảng của trường dạy nghề ẩm thực NETSPACE chi nhánh Biên Hoà gồm các khóa học nấu ăn, học pha chế, học làm bánh, học bí quyết và học mở quán.
24/04/2019

Bartender K36

Bartender K36 thi tốt nghiệp
24/04/2019

Pha chế tổng hợp K167

Pha chế tổng hợp K167 thi tốt nghiệp
19/04/2019

Bếp Quốc tế K71

Bếp Quốc tế K71 thi tốt nghiệp Bếp Hoa
17/04/2019

Bếp Quốc tế K70

Bếp Quốc tế K70 thi tốt nghiệp Bếp Hoa
17/04/2019

Bếp Quốc tế K75 & Bếp Việt K97

Bếp Quốc tế K75 & Bếp Việt K97 thi giữa kỳ Bếp Việt
17/04/2019

Bếp chính Bếp Chay K30

Bếp chính Bếp Chay K30 thi tốt nghiệp