Thời gian học Bếp quốc tế bao lâu?

28/10/2016
Khóa học Bếp Quốc tế  sẽ kéo dài 8,5 tháng, thời gian học tại trường 6,5 tháng và 2 tháng thực tập bếp tại các nhà hàng, khách sạn lớn .
  • Đánh giá:
  • (Có 39 bình chọn)