Thầy Nguyễn Thanh Lâm

23/11/2017

Thầy Nguyễn Thanh Lâm

  • Giảng viên Bếp Việt
  • Giảng viên dạy Rang xay cafe

Thầy Nguyễn Thanh Lâm

  • Đánh giá:
  • (Có 39 bình chọn)