Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong

25/10/2018

Là một người yêu thích ẩm thực Việt Nam, tháng 5/2015 Anh Brian Lam (người HongKong) đã qua Việt Nam học nấu Bún Bò Huế  tại Trường dạy nghề Ẩm thực Netspace. Sau 6 tháng chuẩn bị, tháng 1/2016 quán Bún 13 của Anh Brian chính thức được khai trương tại HongKong.

Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong

Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong

Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong

Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong

Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong

Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong

Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong

Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong

Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong

Nhà hàng Mint Lemongrass (Bún 13) tại HongKong
  • (Có 39 bình chọn)