Lịch khai giảng tại Netspace Nha Trang

22/12/2017

Lịch khai giảng tại Netspace Nha Trang

TÊN KHÓA HỌCGIỜ HỌC
Các khóa BẾP CHUYÊN NGHIỆP
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

08:00- 11:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

14:00- 17:00
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế  – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

18:00- 21:00
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

08:00 - 11:00
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

14:00- 17:00
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế  – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

18:00- 21:00
Bếp chính bếp Việt – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

08:00- 11:00
Bếp chính bếp Việt – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

14:00- 17:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

18:00- 21:00
Bếp chính bếp Việt – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

08:00 - 11:00
Bếp chính bếp Việt – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

14:00- 17:00
Bếp chính bếp Việt – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

18:00 - 21:00
Bếp Việt căn bản – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

08:00- 11:00

Bếp Việt căn bản – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

14:00- 17:00

Bếp Việt căn bản – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

18:00- 21:00

Bếp Việt căn bản – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

08:00 - 11:00
Bếp Việt căn bản – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

14:00 - 17:00
Bếp Việt căn bản – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

18:00 - 21:00
Bếp Hoa căn bản – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

08:00- 11:00
Bếp Hoa căn bản – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

14:00 - 17:00

Bếp Âu căn bản – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

08:00- 11:00
Bếp Chay căn bản – Ca Sáng Thứ 3,5,7 - 24/07/2018
08:00 – 11:00
Bếp Chay căn bản – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

18:00- 21:00

Bếp chính bếp Chay – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

08:00 - 11:00
Bếp chính bếp Chay – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 24/07/2018

18:00- 21:00
Bếp Nhật căn bản – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

08:00 - 11:00
Bếp Nhật căn bản – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

14:00 - 17:00
Bếp Nhật căn bản – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

18:00 - 21:00

Bếp chính bếp Nhật – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

08:00 - 11:00
Bếp chính bếp Nhật – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

14:00 - 17:00
Bếp chính bếp Nhật – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 23/07/2018

18:00 - 21:00
CÁC KHÓA BẾP BÁNH CHUYÊN NGHIỆP
Bánh tổng hợp căn bản – Ca Sáng
Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018
08:00 - 11:00
Bánh tổng hợp căn bản – Ca Chiều

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

14:00 - 17:00

Bánh tổng hợp căn bản – Ca Tối

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

18:00 - 21:00

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Sáng

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

08:00 - 11:00
Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Chiều

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

14:00 - 17:00 
Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Tối

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

18:00 - 21:00 
Bánh kem – Ca Sáng

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

08:00 - 11:00

Bánh kem – Ca Tối

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

18:00 - 21:00
 

CÁC KHÓA PHA CHẾ CHUYÊN NGHIỆP

Pha chế tổng hợp – Ca Sáng

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

08:00 - 11:00
Pha chế tổng hợp – Ca Chiều
Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

14:00 - 17:00

Pha chế tổng hợp – Ca Tối

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

18:00 - 21:00
Pha chế Cafe Barista – Ca Sáng

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

08:00 - 11:00
Pha chế Cafe Barista – Ca Chiều

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

14:00 - 17:00
Pha chế Cafe Barista – Ca Tối

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

18:00 - 21:00
Pha chế rượu Batender – Ca Sáng

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

08:00 - 11:00

Pha chế rượu Batender – Ca Chiều

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

14:00 - 17:00
Pha chế rượu Batender – Ca Tối

Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 - 23/07/2018

18:00 - 21:00
Các khóa đào tạo làm chủ
1. Chương trình Mở quán nhậuHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
2. Chương trình đào tạo Mở Quán ănHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
3. Chương trình đào tạo Mở Quán NướcHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
4. C/trình dạy nghề Heo quay, Vịt quay, Gà quayHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Các khóa đào tạo đặc biệt
1. Chương trình đào tạo các món dêHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
2. Chương trình đào tạo các món gàHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
3. Chương trình đào tạo bếp TiệcHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
4. Đào tạo Rang, Tẩm chế biến cà phê Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
5. Dạy món HuếHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
6. Dạy nướng Teppanyaki – Nhật BảnHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
7. Cắt tỉaHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Các khóa đào tạo món ăn truyền thống
1. Chương trình dạy xôi chèHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
2. Dạy món HuếHàng tuần (liên hệ để biết lịch học)

Bất cứ khi nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi hoặc cần tư vấn về học tập tại trường Netspace CN Nha Trang, xin vui lòng liên lạc với các chuyên viên tư vấn của chúng tôi:

Trường dạy nấu ăn NETSPACE Nha Trang

  • Đánh giá:
  • (Có 1 bình chọn)