Lịch khai giảng tại Netspace Nha Trang

Netspace 21/07/2022 02:07 PM

Lịch khai giảng tại Netspace Nha Trang

Lịch khai giảng của Dạy nghề Netspace tại Nha Trang gồm các khóa học, học pha chế, học pha chế, học bí quyết và học mở quán…

TÊN KHÓA HỌC GIỜ HỌC
CÁC KHÓA BẾP CHUYÊN NGHIỆP
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023
08:00 - 11:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

 14:00 - 17:00
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế  – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

 18:00 - 21:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023

08:00 - 11:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023

14:00 - 17:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế  – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023

 18:00 - 21:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

 08:00 - 11:00
Bếp chính bếp Việt – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

14:00 - 17:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

 18:00- 21:00
Bếp chính bếp Việt – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 -  14/02/2023

 08:00 - 11:00
Bếp chính bếp Việt – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023

 14:00- 17:00
Bếp chính bếp Việt – Ca Tối

Thứ 3,5,7 -  14/02/2023

 18:00 - 21:00
Bếp Việt căn bản – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

 08:00 - 11:00

Bếp Việt căn bản – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

 14:00 - 17:00

Bếp Việt căn bản – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

 18:00 - 21:00

Bếp Hoa căn bản – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023

 08:00 - 11:00
Bếp Hoa căn bản – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

14:00 - 17:00

Bếp Âu căn bản – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023

 08:00 - 11:00
Bếp chính bếp Chay – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023
08:00 - 11:00

Bếp chính bếp Chay – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023
18:00 - 21:00

Bếp Nhật căn bản – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

 08:00 - 11:00
Bếp Nhật căn bản – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023

18:00 - 21:00

Bếp chính bếp Nhật – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023

 08:00 - 11:00
Bếp chính bếp Nhật – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023

18:00 - 21:00

CÁC KHÓA BẾP BÁNH CHUYÊN NGHIỆP
Bánh tổng hợp căn bản – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023
 08:00 - 11:00

Bánh tổng hợp căn bản – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023
14:00 - 17:00

Bánh tổng hợp căn bản – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

18:00 - 21:00

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023
08:00 - 11:00

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023
14:00 - 17:00 

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Tối

Thứ 3,5,7- 14/02/2023
18:00 - 21:00 

Bánh kem – Ca chiều

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

 14:00 - 17:00

Bánh kem – Ca tối

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023


18:00 - 21:00

CÁC KHÓA PHA CHẾ CHUYÊN NGHIỆP
Pha chế tổng hợp – Ca Sáng

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

08:00 - 11:00

Pha chế tổng hợp – Ca Chiều

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

14:00 - 17:00

Pha chế tổng hợp – Ca Tối

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023
18:00 - 21:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023
08:00 - 11:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023
14:00 - 17:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023
18:00 - 21:00

Pha chế rượu Batender – Ca Sáng

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023

08:00 - 11:00

Pha chế rượu Batender – Ca Chiều

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023
14:00 - 17:00

Pha chế rượu Batender – Ca Tối

Thứ 3,5,7 - 14/02/2023
18:00 - 21:00

Kinh doanh và Quản lý Nhà Hàng _ Ca Sáng Chiều

Thứ 2,4,6 - 13/02/2023

14:00 - 17:00

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LÀM CHỦ
1. Chương trình Mở quán nhậuHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)
2. Chương trình đào tạo Mở Quán ănHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)
3. Chương trình đào tạo Mở Quán NướcHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)
4. C/trình dạy nghề Heo quay, Vịt quay, Gà quayHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
1. Chương trình đào tạo các món dêHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)
2. Chương trình đào tạo các món gàHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)
3. Chương trình đào tạo bếp TiệcHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)
4. Đào tạo rang xay cà phê ,Tẩm cà phêHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)
5. Dạy nướng Teppanyaki – Nhật Bản

Hàng tuần 
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)

6. Cắt tỉaHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG
1. Chương trình dạy xôi chèHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)
2. Dạy món HuếHàng tuần
(liên hệ 09.8333.8333 để biết lịch học)

Bất cứ khi nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi hoặc cần tư vấn về học tập tại Netspace, xin vui lòng liên lạc với các chuyên viên tư vấn, xin trân trọng cảm ơn!

Dạy nghề Netspace Nha Trang