Kinh doanh Nhà hàng Cơm Niêu tại Singapore

Netspace 20/07/2022

Anh Tuấn là Đầu bếp Việt nổi tiếng tại Singapore với các món ăn truyền thống Việt Nam- Hà Nội Cuisine. Để phát triển kinh doanh, Anh Tuấn đã tìm đến Thầy Y để thọ giáo nghề nấu cơm niêu và các món ăn kèm. Thầy Y đã truyền dạy Anh Tuấn kỹ thuật nấu cơm niêu ngon, chuẩn xác theo hướng công nghiệp và cách bảo quản nóng cơm niêu.