Kinh doanh mô hình Vịt Quay tại Bến Tre

Netspace 20/07/2022

Các mô hình kinh doanh Vịt quay thường tập trung tại những nơi có nhiều Người Hoa sinh sống như: Chợ Lớn (Quận 5) , Dakao – Tp.HCM, Lái Thiêu- Bình Dương…Những Tiệm này thường đã hình thành lâu năm, Chủ nhân là Người Việt gốc Hoa và bí quyết chế biến được bảo mật chặt chẽ, mang tính gia truyền. Thầy Uông Tòng Cáng- Đầu bếp Người Việt gốc Hoa nổi tiếng tại Việt Nam- Thầy có nhiều năm nghiên cứu và triển khai đào tạo các Chương trình truyền dạy Bí quyết làm vịt quay tại Netspace. Anh Phong hiện đang sinh sống tại Bến Tre. Anh đang kế hoạch kinh doanh Mô hình Vịt quay tiêu ngay tại quê nhà và Anh đã tìm đến Netspace để được thọ giáo bí quyết sản xuất-chế biến món Vịt quay tiêu nổi tiếng của Người Hoa.