Học phí khóa học nấu ăn đã bao gồm nguyên vật liệu thực hành chưa?

10/04/2017
Học phí trọn gói khoá học đã bao gồm chi phí nguyên vật liệu thực hành, đồng phục bếp, nhưng không bao gồm chi phí nguyên liệu các buổi thi.
  • Đánh giá:
  • (Có 39 bình chọn)