Dụng cụ thực hành có phải mua?

28/10/2016

Các công cụ, dụng cụ bếp, pha chế và nguyên liệu thực hành đều do Nhà trường cung cấp, các bạn không phải đóng thêm chi phí nào nữa. Ngoài ra, nếu bạn học lớp Bếp Quốc tế trường sẽ tặng bộ dao cắt tỉa để  thực hành riêng cho mình.

  • Đánh giá:
  • (Có 39 bình chọn)