Chị Vũ Hồng Đào - Học hủ tiếu Nam Vang để kinh doanh

Netspace 15/09/2015

Xem thêm

Chị Vũ Hồng Đào -  Học hủ tiếu Nam Vang để kinh doanh học tại Dạy nghề Netspace ngày 23/9/2015.

"Thầy đã hướng dẫn cách nấu hủ tiếu với phương thức hiện đại với thời gian nhanh và đặc biệt hơn hết thầy hướng dẫn tận tình cánh nấu nước hủ tiếu rất ngọt thanh cùng với định lượng cho từng nguyên vật liệu. Tôi học được các nấu hủ tiếu của thầy hy vọng tôi sẽ nấu bạn kinh doanh thành công sau này."

&nbs