Chị Lài học làm nhân bánh mì để kinh doanh mở quán

Netspace 28/08/2015

Xem thêm

Chị Lài học làm nhân bánh mì để kinh doanh mớ quán tại Netspace do thầy Nguyễn Quốc Y hướng dẫn cách làm nhân bánh mì. Thầy Y đã hướng dẫn cách làm nhân patê, nướng thịt, sốt bánh mì... mà tỷ lệ để có một bánh mì ngon để kinh doanh.

Chị Lài học làm nhân bánh mì để kinh doanh mở quán

Chị Lài học làm nhân bánh mì để kinh doanh mở quán

Chị Lài học làm nhân bánh mì để kinh doanh mở quán

Chị Lài học làm nhân bánh mì để kinh doanh mở quán