Anh Phú học phở bò để kinh doanh mở quán

Netspace 15/08/2015

Xem thêm

Anh Phú học phở bò để kinh doanh mở quán ngày 15/8/2015 được thầy Nguyễn Quốc Y - Thầy Y trực tiếp giảng dạy. Cảm nhận đầu tiên làm cách nấu phở được thầy dạy rất khoa học với tỷ lệ được cân đong theo đúng nguyên liệu để học nấu số lượng lớn và thầy cũng chia sẻ bí quyết nấu phở ngon để cho nước dùng trong đồng thời thời gian học chỉ 1 buổi nhưng đã biết cách nấu một bát phở ngon, nước trong và rút ngắn rất nhiều khi nấu phở.

Anh Phú học phở bò để kinh doanh mở quán

Anh Phú học phở bò để kinh doanh mở quán

Anh Phú học phở bò để kinh doanh mở quán

Anh Phú học phở bò để kinh doanh mở quán

Anh Phú học phở bò để kinh doanh mở quán

Anh Phú học phở bò để kinh doanh mở quán

Anh Phú học phở bò để kinh doanh mở quán