Anh Hà Thanh Bình - Từ Anh về Việt Nam học mở tiệm Bánh Mì

Netspace 21/09/2015

Xem thêm

Anh Bình đến từ Anh về Việt Nam để học mở tiệm bánh mì thịt tại Trường Netspace ngày 21/9/2015 dưới sự hướng dẫn của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Y.
"Tôi rất cảm ơn thầy với các loại nước sốt thầy hướng dẫn để làm bánh mì mà qua đó tôi kết hợp nhiều các chế biết để làm các loại nhân bánh mì"

Anh Hà Thanh Bình - Từ Anh về Việt Nam học mở tiệm Bánh Mì

Anh Hà Thanh Bình - Từ Anh về Việt Nam học mở tiệm Bánh Mì