Thời khóa biểu Trường dạy nghề Ẩm thực Netspace TP.HCM

Bất cứ khi nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi hoặc cần tư vấn về học tập tại trường Netspace, xin vui lòng liên lạc với các chuyên viên tư vấn của chúng tôi:

Trụ sở chính – Trường dạy nghề Ẩm thực NETSPACE

Hỗ trợ việc làm

Giờ mở cửa

  • Từ thứ 2 đến thứ 7:     từ 7h30  đến 21h00 
  • Ngày Chủ Nhật:           từ 7h30  đến 17h00

Thời khóa biểu