Thầy Nguyễn Thanh Lâm

Thầy Nguyễn Thanh Lâm

  • Giảng viên Bếp Việt
  • Giảng viên dạy Rang xay cafe

Thầy Nguyễn Thanh Lâm