Thầy Mai Tứ Ân

  • Giảng viên Bếp Việt
  • Bếp trưởng NH The Boss Cần Thơ
  • Bếp phó KS Ninh Kiều 4 Cần Thơ

Thầy Mai Tứ Ân